Gegevensbeschermingsbeleid

Bekijk het LM gegevensbeschermingsbeleid

Website Privacy

Language Matters verzamelt de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt op onze website omwille van dienstverlening voor het vinden van werk en/of andere informatie. Bij het aanbieden van deze diensten en/of informatie zullen we je gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. Ons gegevensbeschermingsbeleid geeft volledig aan hoe wij ons aan GDPR houden. Deze verklaring zet het volgende uiteen:

  • Hoe je persoonsgegevens via de website worden verzameld.
  • Hoe de informatie door ons wordt gebruikt.
  • Met wie de informatie kan worden gedeeld en voor welk doeleinde deze informatie wordt gebruikt.
  • Welke keuzes je hebt met betrekking tot de verzameling, gebruik en verspreiding van de informatie.
  • De veiligheidsmaatregelen van kracht inzake het verlies, misbruik of aanpassing van de informatie verzameld via onze website.
  • Hoe je onjuiste gegevens in de informatie corrigeren.

Verzameling en gebruik van informatie

Language Matters is de enige eigenaar van de informatie die op deze website wordt verzameld. We zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan anderen. Language Matters verzamelt informatie van haar gebruikers op verschillende plaatsen op haar website.

Delen

We kunnen verzamelde demografische informatie delen met onze klanten. Dit is niet gekoppeld aan persoonsgegevens waarmee individuele personen kunnen worden geïdentificeerd.

Aanmelding

We vragen informatie van de gebruiker op onze online aanmeldingsformulieren. Een gebruiker moet hier contactgegevens invullen en informatie met betrekking tot welk soort werk hij/zij zoekt en over welke vaardigheden, kwalificaties en ervaring hij/zij beschikt. Deze informatie wordt gebruikt omwille van de dienstverlening voor het vinden van werk. In geval we problemen ondervinden met de verwerking van je aanvraag, zullen deze contactgegevens gebruikt worden om contact met je op te nemen. Language Matters gebruikt deze informatie niet voor andere doeleinden.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie over de gebruiker bevat. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonsgegevens op onze website. Wanneer de gebruiker zijn browser sluit, wordt de cookie gewoonweg afgesloten. Bijvoorbeeld, door het instellen van een cookie op onze website, hoeft de gebruiker zich niet meer dan één keer aan te melden met een wachtwoord, waardoor ze tijd besparen op onze website. Als een gebruiker de cookie weigert, kunnen ze wel nog gebruik maken van onze website.

Logbestanden

We gebruiken IP adressen om trends te analyseren, de site te beheren, de gewoontes van de gebruikers te volgen en brede demografische informatie voor globaal gebruik te verzamelen. IP adressen zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat Language Matters niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere websites. We raden onze gebruikers aan achtzaam te zijn wanneer zij onze website verlaten en de privacyverklaringen van elke website die persoonsgegevens verzamelt te lezen. Deze privacy verklaring geldt alleen voor informatie verzameld op deze website.

Veiligheid

Deze website neemt alle voorzorgen om de informatie van haar gebruikers te beschermen. Wanneer gebruikers gevoelige informatie via de website verstrekken, wordt deze informatie zowel online als offline beschermd. Alle informatie die online verzameld wordt is beschermd met security software en wachtwoorden. Terwijl we encryptie gebruiken om gevoelige informatie die online wordt verstrekt te beschermen, doen we er ook alles aan om je gevoelige informatie offline the beschermen. Alle informatie van onze gebruikers, niet alleen de hierboven vermelde gevoelige informatie, is beperkt toegankelijk in onze kantoren.

Corrigeren/Bijwerken persoonlijke gegevens

Als je persoonsgegevens (zoals werkadres) veranderen, dan zullen we alles in het werk stellen om je persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Dit kan doorgaans door contact op te nemen met je consultant of door te mailen naar info@languagematters.co.uk.

Kennisgeving van wijzigingen

Indien wij beslissen ons privacybeleid te wijzigen, zullen we onze website bijwerken met ons meest recent beleid zodat onze gebruikers altijd op de hoogte zijn van welke informatie wordt verzameld, hoe deze wordt gebruikt en onder welke omstandigheden we deze eventueel bekendmaken. Indien wij op een gegeven moment beslissen om persoonsgegevens op een andere manier te gebruiken dan werd vermeld op het moment dat het werd verzameld, brengen we gebruikers via email op de hoogte. Gebruikers hebben de keuze om hun informatie al dan niet op deze manier te laten gebruiken. We zullen de informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was op het moment van het verzamelen van de informatie.